Romans 3:9-26

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2022/04/Austin-Hill-4-3-22.mp3…


Experience Peace

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2021/09/Len-Browning-9-5-21.mp3…


Christian life with strife

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2021/08/Wayne-Walgren-8-29-21.mp3…


An Overflowing Life

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2021/08/TJ-Gilliam-8-8-21.mp3


Mission of Hope. Being Present - John 5:1-15

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2021/08/TJ-Gilliam-8-1.mp3


The Upside of Adversity

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2021/07/Paul-Mitton-7-18.mp3


The Shapes Test

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2020/07/Paul-Gibbs-7-26-20.mp3…


Awana Mission Trip

https://craigjc.org/wp-content/uploads/2020/07/Gary-Tague-7-19-20.mp3…